FETVALAR

SORU:

Bir kişi damadına zekât veya fitre verebilir mi? Çünkü kayınpeder ve kayınvalide anne-baba hükmünde olduğu için bakmakla yükümlüdür. Kayınvalide ve kayınpeder için de damat evlat durumunda mıdır?

Tarih: 28 Eylül 2009

CEVAP:

Bir kimse, kendi zekâtını fakir bulunan karısına, usûlüne (babasına, dedesine, anasına ninesine…) ve fürûuna (çocuklarına, çocuklarının çocuklarına…) veremez.

Fakir olan damada zekât verilebilir. Kayınpeder ve kayınvalide kendi kızlarına bakmakla yükümlüdürler; fakat damatlarına bakmakla yükümlü değildirler. Onların anne ve baba hükmünde olmaları, aralarında ebedi olarak evlenme yasağı olmasında ve bazı tesettür kurallarında geçerlidir. Yoksa damat ile kayınpeder-kayınvalide arasında her konuda ebeveyn-evlat hükümleri geçerli değildir. Mesela damat kayınpeder-kayınvalidesine mirasçı olamaz.

Sorunun görüntülü cevabı için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.fetva.net/zekat-fitre-yazili-fetvalar/damada-zekat-veya-fitre-verilebilir-mi.html


Etiketler: