FETVALAR

SORU:

Çocuğu olmayan, kocası, annesi, babası vefat etmiş bir kadının mirasından, ölmüş kız kardeşinin çocukları pay alamazlar mı? Sadece ölmüş erkek kardeşinin çocukları mı alabilir?

Tarih: 08 Kasım 2010

CEVAP:

Kur’an’daki miras hükümlerinde ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasında kadınlarla erkeklerin mirasçı olabilmelerinde herhangi bir farklılık olmadığı, farklılığın bazı durumlarda miras oranlarında olduğu görülmektedir.

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Ana, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.” (Nisâ, 4/7)

Dolayısıyla erkek kardeşlerin çocukları mirasçı olabildikleri gibi kız kardeşlerin çocukları da mirasçı olabilir. Ancak hisselerinin oranları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Şöyle ki: Anne tarafından kız ve erkek kardeşlerle kız kardeşlerin kız ve erkek çocuklarının taksiminde erkek ve kadınlar eşit hisse alırlarken (bak: Nisâ 4/12), hem anne baba veya sadece baba tarafından kız veya erkek kardeşlerle, baba tarafından erkek kardeşlerin kız ve erkek çocuklarının miras taksiminde erkekler iki kadın hissesi kadar almaktadırlar. (bak: Nisâ 4/176).

Fıkıhta “kız kardeşlerin çocuklarının mirasçı olamayacağı veya bunların en son mirasçı olacakları” şeklinde bir uygulama bulunsa da bu uygulamanın Kitap ve Sünnetten herhangi bir delili bulunmamaktadır. Bunun İslâm tarihindeki bazı siyasi olay ve tartışmaların etkisiyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.


Etiketler: