FETVALAR

SORU:

Babam vefat etti. Annem, 3 kız kardeşim ve ben (erkek) kaldım. Şimdi babamdan kalan mirası nasıl paylaşacağız?

Tarih: 04 Ağustos 2010

CEVAP:

Mirasın sekizde birini anneniz alır. Geride kalan ise çocuklar arasında erkeğin iki kız hissesi alacağı şekilde paylaştırılır. Buna göre miras paylaşımı şöyle olur:

Miras kırk hisseye bölünür; beş hisse annenize, yedişer hisse kız kardeşlerinize, on dört hisse de size düşer. 5+7+7+7+14=40


Etiketler: