FETVALAR

SORU:

Bir miktar mal varlığım var ve dört çocuk sahibiyim. Mal varlığımın tamamını biraz rahatsız olan en küçük çocuğuma bırakmak istiyorum. İslami açıdan bir sakınca var mı?

Tarih: 07 Temmuz 2012

CEVAP:

Anne veya babanın hayattayken hasta ve engelli çocuğunun tedavisi için gerekli harcamayı ve tedaviyi yaptırır. Bu doğal ve tabii bir durumdur.

Bununla birlikte ölüme bağlı olarak ya da hayattayken çocukları arasında adaletsizlik yapmaması gerekir.

Bu konuda şöyle bir hadis bulunmaktadır:

Âmir eş-Şa’bî şöyle demiştir: Ben Nûmân İbn Beşîr’den kendisi (Kûfe’de) minber üzerinde hutbe okurken işittim; şöyle diyordu: “Babam Beşîr, (anamın zorlamasıyla) bana bir köle hibe etmişti. Anam Ravâha kızı Amre (babama): Sen bu hibeye Resûlullah’ı şâhit yapmadıkça inanmam, razı olmam, dedi. Bunun uzerine babam Beşîr, Resûlullah’a gidip: Yâ Resûlallah! Ben Amre binti Ravâha’dan doğan oğluma bir esir hediye verdim. Fakat yâ Rasûlallah, Amre bana bu hibeye seni şahit tutmamı emretti, dedi. Resûlullah: “Sen Nûmân’a verdiğin hediyen gibi öbür çocuklarına da verdin mi?” diye sordu.

Beşîr: Hayır (vermedim), dedi.

Bunun üzerine Peygamber, Beşîr’e: “Allah’tan korkun da çocuklarınız arasında adaletli davranın.” buyurdu.

Nûmân şöyle dedi: Artık babam, Peygamber’in yanından dönüp geldi ve bana verdiği hediyesini geri aldı. (Buhari, Hibe, 11.)

Miras, Allah Teâlânın belirlediği miras hükümlerine göre taksim edilir. Babanın miras oranlarını belirleme hakkı yoktur. 

Konuyla ilgili benzer sorulara cevaplar aşağıdaki gibidir:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/bir-kisi-mirasini-cocuklarindan-sadece-birine-birakabilir-mi.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/miras-konusunda-cocuklar-arasinda-ayirim-yapmanin-hukmu-nedir.htmlEtiketler: