FETVALAR

SORU:

Babamız vefat etti. Geride annemiz, 4 kız ve 1 erkek kardeş kaldık. Miras taksimini nasıl yapmamız gerekiyor?

Tarih: 22 Temmuz 2015

CEVAP:

Miras bırakanın karısı yani anneniz terekenin sekizde birini alır. Kalan ise çocuklar arasında erkek çocuğun iki kız çocuk hissesi alacağı şekilde pay edilir. Buna göre taksim şöyle olur:

Terekenin tamamı 48 hisse kabul edilirse, anneniz sekizde biri olan 6 hisseyi alır. Kalan 42 hisse, çocukları arasında erkek çocuğun 14 hisse, kız çocukların her birinin 7’şer hisse alacağı şekilde paylaştırılır.  6+14+7+7+7+7=48