FETVALAR

SORU:

Biz 3 erkek 2 kız olmak üzere toplam 5 kardeşiz. Annem de sağ. Babamdan bize 150 bin lira miras kaldı. İslam hukukuna göre paylaşımını yapar mısınız?

Tarih: 19 Haziran 2012

CEVAP:

Öncelikle anneniz mirasın sekizde birini alır. Kalanı da çocuklar, erkeklerin iki kız hissesi alacağı şekilde paylaşırlar. Buna göre terekenin toplamı 64 hisse kabul edilirse anneniz sekizde biri olan 8 hisseyi alır. Kalan 56 hisseden de her bir erkek çocuk 14’er hisse, her bir kız çocuk 7 hisse alır.

150.000 lirayı 64 eşit hisseye böldüğümüzde bir hisse 2.343,75 liraya tekabül eder. Buna göre mirası şu şekilde paylaşmanız gerekir:

Miras bırakanın eşi yani anneniz: 8 x 2.343,75 = 18.750 lira

Her bir erkek çocuk: 14 x 2.343,75 = 32.812 lira (toplam 98.437)

Her bir kız çocuk: 7 x 2.343,75 = 16.406 lira (toplam 32.812)


Etiketler: