FETVALAR

SORU:

Koca öldü. Geride sadece eşi kaldı. Eşi bu durumda mirasın dörtte birini alır. Peki, geri kalan dörtte üçünü kim alır?

Tarih: 18 Ekim 2011

CEVAP:

Eşi öldüğünde tek başına mirasçı kalan kadın “… Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktıklarınızın dörtte biri eşlerinizdir.(Nisâ, 4/12) ayeti hükmünce terekenin dörtte birini alır. Mirasın geri kalan kısmına ölenin çocukları olmadığı için anne ve babası, onlar yoksa nine ve dedesi, kardeşleri ve kardeş çocukları, amca veya halaları gibi yakın akrabaları mirasçı olurlar. Sorunuzda mirasçı olarak bu akrabalardan kimlerin bulunduğunu söylemediğiniz için hangi akrabanın hangi oranda mirasçı olacağını belirtemiyoruz.

Karı-kocanın birbirlerine mirasçılıkları evlilik, diğer hısımlarınki akrabalık (rahim) yoluyladır. Evlilik yoluyla mirasçı olanlar hisselerini aldıktan sonra rahim yoluyla akraba olan hısımlar hisselerini alırlar. İlgili ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:

“Allah’ın kitabında rahim yoluyla akrabalar birbirlerine (vâris olmaya) daha lâyıktırlar.” (Enfâl, 8/75; Ahzâb, 33/6)

“Erkekler için anne ile babanın ve akrabanın bıraktığı mirastan bir pay vardır. Kadınlar için de anne ile babanın ve yakın akrabanın bıraktığı  mirastan bir pay vardır. Miras olarak kalan mal az olsun çok olsun.” (Nisâ, 4/7)


Etiketler: