FETVALAR

SORU:

Adam öldü. Geride anası, babası, karısı ve bir kız çocuğu kaldı. Miras taksimi nasıl olur?

Tarih: 10 Kasım 2011

CEVAP:

Karısı öncelikle mirasın sekizde birini alır. Anne ve babası, miras bırakanın karısının terekenin sekizde birini almasından sonra kalanın altıda birerini, kız çocuk da kalanı (önce hissesini arta kalanı redd olarak) alır. Buna göre mal taksimi şöyle olur:

Miras 48 hisseye bölünür. Adamın karısı sekizde biri olan 6 hisseyi alır. Kalan 42 hisseden anne ve babası altıda bireri olan 7’şer hisse (ikisi 14) alır. Kız çocuk da kalanı alır. 6+ 7+7+28= 48