FETVALAR

SORU:

Bir Müslüman olarak miras taksimini günümüzde uygulanan Medeni Kanun’a göre yapmamızın bir sorumluluğu var mıdır? Medeni Kanun miras sistemiyle İslam’daki miras hükümleri arasında kadın-erkek oranları dışında aralarında farklılığın olmadığı söyleniyor. Bu doğru mudur?

Tarih: 16 Ağustos 2013

CEVAP:

Allah Teâlâ miras hükümlerinin nasıl olacağını mûrislere veya başka bir  kimseye bırakmaksızın  Kur’an-ı Kerim’de açıkça belirlemiştir. (Bkz: Nisâ 4/7, 11, 12, 176).

Bu hükümlere uyup uymayanlarla ilgili Allah Teâlâ miras hükümlerini ayrıntılı olarak belirttikten hemen sonra  devamındaki âyetlerde müminlere şu müjde ve uyarıyı yapmaktadır:

Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah’a ve Elçisine itaat ederse Allah onu, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük kurtuluş budur. Kim Allah’a ve Elçisine isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.” (Nisâ, 4/13-14).

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/kuranin-mirasla-ilgili-hukumlerini-yerine-getirmeyenlerin-durumu-nedir.html

İslam’daki miras hükümleri ile mevcut Medeni Kanun miras sistemi arasında “mirasçılıktan çıkartma”, “kanûnî ve irâdî mirasçılık”, “mahfuz hisseyle mirasçılık”, “kadın-erkek hisseleri farklılığı”, “mirasçı nasbı”, “evlatlığın mirası”, “redd-i miras”, “mûrisin borçlarına sorumluluk” gibi çeşitli yönlerden büyük farklılıklar bulunmaktadır.

Ayrıntısını araştırmalar bölümündeki makalemizden inceleyebilirsiniz.

Abdurrahman Yazıcı, “İslam Miras Hukuku ile Türk Medeni Kanunu Miras Sisteminin Mukayesesi”, Ekev Akademi Dergisi, yıl. 17, say. 55, (Bahar 2013), s. 167-180).

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/islam-miras-hukuku-ile-turk-medeni-kanunu-miras-sisteminin-mukayesesi.html

 


Etiketler: