FETVALAR

SORU:

Miras bırakan iki kız çocuğunu, iki oğlunu ve daha önce ölmüş oğlunun çocuklarını geride bırakıyor. Terekenin taksimi nasıl olmalıdır?

Tarih: 15 Temmuz 2011

CEVAP:

Miras sekiz hisse üzerinden taksim edilerek her bir kız çocuk 1 hisse (iki kız çocuk 2 hisse), hayatta bulunan iki oğul 2’er hisse (toplamda ikisi 4 hisse), daha önce ölmüş oğlun hayatta bulunan çocukları da 2 hisseyi alırlar. Eğer bu çocuklar (yani torunlar) kızlı erkekli iseler kendilerine düşen 2’lik hisseyi erkek torunun iki kız torun hissesi alacağı şekilde taksim ederler. Burada torunların amca veya halalarıyla terekeden mahrum edilmelerine ilişkin delil bulunmamaktadır.

Mirasla ilgili ayette “Allah çocuklarınız hakkında terekeden erkek çocuğun iki kız çocuk hissesi almasını emreder.” (Nisâ 4/11) buyrulmaktadır. Babaları veya anneleri daha önce ölmüş torunlar da ayetteki çocuk kapsamındadırlar. Ayrıca birçok ayette yetimler konusunda Müslümanlar uyarılmaktadırlar. İlgili ayetlerden birisi şöyledir:

“Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir.” (Nisâ 4/10.)


Etiketler: