FETVALAR

SORU:

Miras paylaşımı her durumda erkeğe iki, kadına bir pay mıdır? Mesela ekip dikilen bahçe ile ekilmeyen arsa paylaşımında fark var mıdır?

Tarih: 01 Aralık 2011

CEVAP:

Bir kişi öldüğünde geride kalan malının tamamı, mirasçıların alacakları hisselere göre olur. Kalan malın arsa, ekilip dikilen arazi veya dükkân olup olmaması, paylaşım açısından önemli değildir.

Miras hükümlerinde erkeğin iki kadın hissesi alması, genel kuraldır. Ancak bunun bazı istisnaları bulunmaktadır. Bunlar şöyledir:

1. Geride miras bırakarak ölen kişinin kız veya erkek çocuğu bulunduğunda anne ve babası eşit olarak altıda bir (1/6) oranında miras alırlar. İlgili ayet-i kerime şöyledir:

“Ölenin çocuğu varsa, anne babasından her birinin terekeden altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yoksa terekeden annenin hissesi üçte birdir.” (Nisâ, 4/11).

2. Anne bir erkek veya kız kardeşler mirasçı olurlarsa mirasın üçte birini (1/3) aralarında eşit olarak paylaşırlar. İlgili âyeti kerime şöyledir:

“Eğer bir erkek veya kadına kelâle olarak mirasçı olunur ve ölünün erkek veya kız kardeşi bulunursa bunlardan her birisi altıda bir alır. Eğer kardeşler bundan çok iseler üçte bire zarara uğratılmaksızın ortak olurlar…” (Nisâ, 4/12).

Benzer bir soru-cevap için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/nisa-7-ayete-gore-kadinlarla-erkekler-miras-konusunda-esit-midirler.html


Etiketler: