FETVALAR

SORU:

Babamdan kalan miras malından annem ne kadar pay alır? Bunu öğrenmek istiyorum?

Tarih: 29 Mart 2010

CEVAP:

Mirasla ilgili ayette Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır…” (Nisa, 4/12)

Ayette altı çizili yerde görüldüğü gibi bir kadın, kocasının malına iki şekilde mirasçı olabilir:

1. Eğer çocukları olmasaydı, kocasının malının dörtte birine

2. Çocukları varsa – ki var- kocasının malının sekizde birine mirasçı olur.

Babanızın çocuğu olduğuna göre anneniz onun mirasının sekizde birini alır.


Etiketler: