FETVALAR

SORU:

Baba öldü. Geriye hanımı, iki kızı ve daha önce ölmüş oğlundan biri kız, biri erkek iki torunu kaldı. Bu durumda miras nasıl bölüşülmelidir?

Tarih: 29 Kasım 2012

CEVAP:

Miras bırakanın karısı öncelikle terekenin sekizde birini alır. Geri kalan ise diğer mirasçılar arasında pay edilir. Buna göre:

A. Terekenin tamamı 96 hisseye ayrılır. Miras bırakanın karısı sekizde biri olan 12 hisseyi alır.

B. Kalan 84 hisseden 21’er hisse iki kızına verilir. 42 hisse de daha önce ölen oğlunun hayatta bulunan bir kız bir erkek oğlu arasında erkeğin iki kız hissesi alacağı şekilde (erkek çocuğa 28, kız çocuğa 14 hisse) pay edilir.

Mirasla ilgili ayette “Allah çocuklarınız hakkında terekeden erkek çocuğun iki kız çocuk hissesi almasını emreder.” (Nisâ 4/11) buyrulmaktadır. Babaları veya anneleri daha önce ölmüş torunlar da ayetteki çocuk kapsamındadırlar.


Etiketler: