FETVALAR

SORU:

Adam öldü. Karısı, bir kızı, iki oğlu ile altı erkek ve bir kız kardeşi kaldı. Miras nasıl taksim edilir?

Tarih: 07 Haziran 2010

CEVAP:

Miras bırakanın eşi terekenin sekizde birini alır. Geride kalan çocukları arasında erkeğe iki, kıza bir hisse olacak şekilde paylaştırılır. Buna göre miras 40 paya bölünür; 5 pay eşine, 7 pay kızına 14’er pay da oğullarından her birine verilir.

Miras bırakanın çocukları bulunduğu için kardeşleri mirasçı olamazlar. Onlarla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Miras paylaşımı sırasında yakınlar, yetimler ve düşkünler bulunursa, ondan onlara da verin, güzel sözler söyleyin.” (Nisa 4/8)

Bunun ise belli bir miktarı yoktur.


Etiketler: