FETVALAR

SORU:

10 yaşındaki çocuğa babasından kalan mirastan çocuğun öz annesi istifade etse bunun bir sakıncası olur mu?

Tarih: 14 Kasım 2011

CEVAP:

Bir adam ölür, geride hanımı ve bir çocuğu kalırsa hanımı mirasın sekizde birini alır. Eğer ölenin anne ve babası gibi başka mirasçı da yoksa kalan sekizde yediyi çocuk alır.

Anne, çocuğun malından onun nafakasını karşılar. Eğer kendisinin ihtiyacı varsa yaptığı hizmetin karşılığı olarak aklın ve dinin gereklerine uygun olarak çocuğuna ait maldan o da yiyebilir.

Yetimlerin malları konusunda Allah, Müslümanları birçok ayette uyararak, onların mallarının “haksızca” yenmesini, mallarının “israf” edilmesini yasaklamaktadır. İlgili ayetlerden bir kaçı mealen şöyledir:

“Allah’ın sizin için geçim yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

Yetimleri deneyin. Evlenme çağına erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.” (Nisâ 4/5-6)


Etiketler: