FETVALAR

SORU:

Kişi ölmeden bir yıl önce oturduğu evi eşine hibe etmişse; bu evin bugünkü değeri de kişinin bıraktığı terekenin üçte ikisinin üzerinde bulunuyorsa; yapılan bu hibe vasiyetle aynı hükme mi tabidir? Dinen geçerli midir? Kişinin, eşi ile birlikte bu eşinden olan iki oğlu ve vefat etmiş önceki eşinden olan evli bir kızı var ise bu dört mirasçının miras payları hibeyi de göz önünde bulundurarak nasıl paylaştırılmalıdır?

Tarih: 28 Aralık 2010

CEVAP:

Miras bırakanın eşine mehir olarak veya sağlığında hanımına hediye kabilinden vermiş olduğu mallar miras taksimine dâhil edilmez. Fakat ölüm hastalığı anında veya ölüme bağlı olarak hanımına verdiği mallar terekeye dâhil edildikten sonra miras taksimi yapılır. Size kalan mirasın taksimi aşağıdaki gibi olur:

Miras bırakanın karısı terekenin 1/8’ini alır, kalan 7/8’i ise çocukları arasında (eski eşinden veya sonraki eşinden olup olmadıklarına bakmaksızın) her bir erkeğin iki kadın hissesi alacağı şekilde paylaştırılır.

Matematiksel olarak, toplam tereke 40 hisse kabul edildiğinde miras bırakanın karısı terekenin 1/8’i olan 5 hisseyi alır. Her bir erkek çocuk terekenin 14’er hissesini, kız çocuk terekenin 7 hissesini alır. 5+14+14+7=40


Etiketler: