FETVALAR

METODUMUZ

Fetva vermek, dinî ve hukukî bir konuda görüş bildirmektir. Bu sebeple dinin kaynakları olan Kur’an’ı, Hz. Peygamber’in sözlerini, ashabın görüş birliği ettiği konuları genel olarak bilmek gerekir. Fetva verilen konuda İslam alimlerinin görüşlerinden de yararlanmalıdır. Bununla birlikte soruyu soran kişinin özel durumu ve içinde bulunduğu şartlar da önemlidir. Son olarak fetva veren kişinin olayları yorumlayabilecek kabiliyette olması gerekir.

Süleymaniye Vakfı’na her gün telefonla veyahut internet üzerinden dünyanın dörtbir tarafından onlarca soru gelmektedir. Bu sorular -konularına göre- her biri kendi branşında uzman sekiz adet ilim adamı heyeti tarafından cevaplandırılır. Hazırlanan cevaplar, İstanbul Müftülüğü’nde 21 yıl süre ile Fetva Heyeti Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır tarafından kontrol edilir ve ilgililerine yollanır. Cevaplanan her soru değil, sadece uygun görülenler sitemizde yayınlanır. Sitemizde yayınlanan fetvalarda soru soran kişinin adı-soyadı, e-posta adresi gibi kimliğine dair herhangi bir açıklama yer almaz.

Süleymaniye Vakfı