FETVALAR

SORU:

Avliyye meselesi nedir? Aşağıdaki meselenin çözümü nasıl olacaktır? “Bir aile düşünelim; Bir baba, eş, üç kız çocuk, Babanın annesi ve babası. Üç kız evlada mirasın 2/3'ü, anne ve babanın her birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktır. Bu durumda, matematik yapalım: (2/3) +(1/6) + (1/6) + (1/8 ) = 27/24 = 1,125 bulunur, 1,0 olması gerekirdi.”

Tarih: 17 Şubat 2012

CEVAP:

Kur’an-ı Kerim’de belirtilen miras paylarının mirasçılara yetmemesi diye bir durum söz konusu değildir. Belirtilen taksim isabetli olmayan içtihada dayanmakta olup mirasçılar arasındaki ilişkinin görülememesinden kaynaklanmaktır. Burada öncelikle ölünün karısı sekizde birini alacak kalan da rahim yoluyla akraba hısımlar arasında pay edilecektir. Kalandan anne altıda bir, baba altıda bir ve üç kız çocuk da kalanın üçte ikisini alacaktır. Belirtilen meselede terekenin toplamı 48 hisse kabul edilirse karısı sekizde biri olan 6 hisseyi alacak. Kalan da rahim sahibi hısımlar arasında Allah’ın Kur’an’da belirttiği oranlara göre taksim edilecektir. Buna göre anne ve baba kalan 42’nin altıda bireri olan 7’şer hisseyi alacak. Üçte ikilik 28 hisseyi de üç kız çocuğu alacaktır.

Avliyyenin yapılmaması gerektiği, ilk defa ne zaman avl yapıldığı ile ilgili lütfen aşağıdaki yazıyı inceleyiniz:

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/avliyye-meselesi.html


Etiketler: