FETVALAR

SORU:

Biri vefat etti. Geride eşi ve dört kızı kaldı. Adamın kardeşleri de yaşıyor. Bu mirasın paylaşımında amcalara pay düşer mi? Kızların hepsi evli. Miras paylaşımı nasıl olur?

Tarih: 03 Eylül 2012

CEVAP:

Adamın karısı mirasın sekizde birini alır. Kalanın tamamını (kalanın üçte ikisini farz hisse olarak, kalan üçte birini de akrabalıkla) ise kız çocuklar alırlar. Hepsi kız çocuk olduğu için mirası aralarında eşit olarak paylaşırlar.

Mirasın tamamı 32 hisse kabul edilirse sekizde  biri olan 4 hisseyi  karısı alır. Kalan 28’lik hisseden de her  bir kız çocuk 7’şer hisse alırlar. 4+7+7+7+7=32

Kişinin çocuğu varken kardeşleri mirastan pay alamaz. Nisa 4/176’da kardeşlerin mirasçılıkları için kişinin veledinin (yani kız veya erkek çocuğunun) bulunmaması şartı koşulmuştur. İlgili ayet şöyledir:

Senden fetva istiyorlar. De ki: Kelâle konusundaki fetvayı size Allah veriyor. Bir kimse çocuğu yokken ölür, bir kız kardeşi kalırsa bıraktığının yarısı onun olur. Çocuksuz ölen kız ise erkek kardeş bütün mirası alır. Kız kardeşler iki tane ise mirasın üçte ikisi onlarındır. Kardeşler erkekli kızlı iseler erkek, iki kıza payı alır. Yanılırsınız diye açıklamayı size Allah yapıyor. Allah her şeyi bilir. (Nisâ, 4/176)

Kızların evli veya bekâr olmaları ya da küçük-büyük olmaları mirasçılıklarına etki etmez.


Etiketler: