FETVALAR

SORU:

Nisâ suresi 15. ayet kadın kadına sevicilik, 16. ayet de homoseksüelliğin cezası olamaz mı?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Nisâ sûresi 15. ayette Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse onları evlere kapatın. Bu, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar böyle gitsin.”

Ayette altı çizili yerden anlaşıldığına göre, fuhuş yapan kadınlar hakkında ileride yeni bir hüküm gelecektir. Nitekim bir zaman sonra Nûr sûresinin 2. ayeti nazil olmuş ve onlar hakkındaki yeni hüküm belli olmuştur. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah’a ve o son güne inanıyorsanız, Allah’ın hükmünü yerine getirirken onlara karşı yumuşamayın. İnananlardan bir takım da onlara yapılan azabı gözleriyle görsün.” (Nûr, 24/2)

Bu yüzden Nisâ sûresi 15. ayette kadın kadına sevicilik yapanların kastedildiği kabul edilemez. Zira Allah’ın onlara “yeni bir yol açtığına” dair herhangi bir delil mevcut değildir. Ama zina eden kadın ve erkekler hakkında bu ayetler haricinde yeni cezalar bildirilmiştir.

Fuhuş, karşılıklı yapılan bir eylem olduğu için erkeklerle ilgili hükümler de bir sonraki ayetle belirlenmiştir:

“İçinizden bu suçu işleyen çiftlere eziyet edin. Eğer tevbe edip kendilerini düzeltecek olurlarsa bırakın. Allah tevbeleri kabul eder, ikramı boldur.” (Nisâ, 4/16)

Bu ayette yer alan zamirlerin (ellezâni) şeklinde müzekker (eril) olarak gelmesi Arap dilinin yapısına bağlıdır. Arapçada tağlîb denilen bir kural vardır. Bu kurala göre erkek ile kadın için aynı zamir veya fiil kullanılacaksa müzekker zamir veya müzekker fiil kullanılır.

Bu konu ile ilgili olarak sitemizde yer alan aşağıdaki çalışmayı okumanızı tavsiye ederiz:

www.suleymaniyevakfi.org/kuran-arastirmalari/nesih-ve-recim-cezasi.html


Etiketler: