FETVALAR

SORU:

Kur’an-ı Kerim’de zina, faiz gibi büyük günahlar için cehennem azabının kaçınılmaz olduğu yazıyor, bunu anlamayacak bir durum yok. Fakat oruç tutmayanlar için hiçbir ayette bu tür ifadeler yer almazken siz, oruç tutmamanın Allah’a isyan olacağı düşüncesine nereden varıyorsunuz? Elbette ki tutmamız gerekiyor; ama sizin ifadenizden oruç tutmayanın büyük günah işlediği anlamı çıkıyor. İsyan büyük bir günahtır. Zina, faiz vb. işler için “Elem dolu azap var.” diyen Rabbim oruç için böyle bir ifade kullanmamış. Kalbimin rahatlaması için değerli görüşlerinize ihtiyacım var. Yardımcı olur musunuz?

Tarih: 15 Ağustos 2012

CEVAP:

Siz sadece büyük günahların anlatıldığı ayetlere bakmışsınız. Peki, Allah’ın yapılmasını kesin olarak emrettiği farzların terk edilmesinin hükmü nasıl küçük günah olabilir! Allah’ın kesin olan bir emrini yerine getirmemek, Allah’a isyan etmek demek değil de nedir? İsyan zaten ‘söz dinlememek, emri tutmamak’ demektir. Allah’ın “yapma” dediklerini yapanlar nasıl büyük günah işliyorlarsa “yap” dediklerini yapmayanlar da büyük günah işlemiş oluyorlar.

Namaz, oruç, hac, zekât vd… Bu ibadetlerle ilgili hükümleri bütüncül bir bakış açısıyla okursanız farzları mazeretsiz yere terk edenlerin Allah’a isyan etmiş olacaklarını gayet rahat bir şekilde anlayabilirsiniz.

Ayrıca oruçla ilgili hükümlerin en ince ayrıntısına kadar anlatıldığı ayetlerin sonuncusunda Allah Teâlâ: Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır (hudûdullâh); onlara yaklaşmayın.” (Bakara, 2/187) buyurmuştur. Hiçbir mazereti olmadığı halde oruç tutmayanlar, bu sınırlara yaklaşmakla kalmayıp onları aşmış olurlar. Allah, sınırlarına uyan ve uymayanlarla ilgili olarak ise şöyle buyurmuştur:

“Bunlar Allah’ın sınırlarıdır (hudûdullâh). Allah’a ve elçisine kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada temellidirler. Büyük kurtuluş budur.

Kim de Allah’a ve elçisine baş kaldırır ve sınırlarını aşarsa onu temelli kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap onadır.” (Nisâ, 4/13-14)


Etiketler: