FETVALAR

SORU:

Peygamberimiz iftardan sonra nasıl dua ederdi?

Tarih: 25 Ağustos 2009

CEVAP:

Muâz b. Zuhre; Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemin iftar ettiği zaman şöyle dua ettiğini haber vermiştir:

“Allahım! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.”

Dârekutnî’nin ve Taberânî’nin el-Mü’cemu’l-Kebîr’inde İbn Abbâs’tan rivayet ettikleri haber şu şekildedir:

“Resûlullâh iftar ettiği zaman ‘Allahım! Senin için oruç tuttuk, senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Onu bizden kabul et. Sen işitir ve bilirsin’ derdi.

İbnüs-Sünnî, Muâz b. Zühre’den şöyle rivayet etmiştir: Resûlullâh “Allah’a hamd ederim. O bana yardım etti, oruç tuttum, rızık verdi, iftar ettim” derdi.

Abdullah b. Amr b. el-As’tan da Resûlullâh’ın şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir:

“Oruçlunun iftar esnasındaki duası şudur: Allahım! Senden her şeyi kuşatan rahmetinle günahlarımı bağışlamanı isterim.” (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Necat Akdeniz, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1989, c: 9, s. 203.)

YAYIMLANDIĞI YER: Yahya Şenol, Ramazan ve Oruç, 3. Baskı, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017, s. 115-116.


Etiketler: