FETVALAR

SORU:

Üç aylarda oruç tutma konusunda bir hocamız, İbn Teymiye’nin bir fetvasından bahsetti. Orada İbn Teymiye, Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir’in özellikle Recep ayında oruç tutma konusunda sert tutumlarının olduğunu söylüyordu. İbn Teymiye’nin bu fetvasını bulup yayınlayabilir misiniz?

Tarih: 18 Ağustos 2009

CEVAP:

İbn Teymiye’nin fetvalarının yer aldığı Mecmû-u Fetâvâ adlı kitapta bu konudaki fetvası şöyledir:

İbn Teymiye’ye üç aylarda tutulan orucun sevabı hakkında varid olan şeyler hakkında soruldu. O, şöyle cevap verdi:

“Bir bütün olarak Recep ve Şa’ban aylarında oruç tutmak veya itikâfa girmek hakkında Peygamberimizden, ashab-ı kiramdan ve önde gelen İslam âlimlerden herhangi bir şey nakledilmemiştir. Fakat Peygamberimizin Şa’ban ayında oruç tuttuğu sahihtir. Ramazan-ı Şerif’ten dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selem Şa’ban ayında yılın diğer aylarında tutmadığı kadar oruç tutardı.

Recep ayına gelince: Sadece bu aya özel tutulması gereken oruç hakkındaki hadislerin hepsi zayıf hatta uydurmadır. Bu konuda nakledilen şeylere ilim ehli itibar etmez. Üstelik bunlar fezâil konusunda nakledilen zayıf hadislerden bile değildir. Çünkü bunların çoğu uydurmadır, yalandır. Recep ayı hakkında en çok rivayet edilenlerinden biri, Recep ayı girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ettiği söylenen şu duadır:

“Allah’ım! Recep ve Şa’ban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizleri Ramazan’a ulaştır.”

İbn Mace, Sünen’inde Abdullah İbn Abbas’tan Peygamberimizin Recep ayı orucunun tutulmasını yasakladığına dair bir hadis rivayet etmiştir. Bu hadisin senedi konusunda bazı farklı görüşler olsa da Hz. Ömer radıyallahu anh’ın in bu ayda oruç tutanları yemek yemeğe zorladığı ve onları “bu ayı Ramazan’a benzetmeyin” şeklinde uyardığı sahihtir.

Ayrıca Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh’ın ailesi yeni su testileri satın almışlar ve oruç için hazırlık yapmışlardı. Hz. Ebu Bekir “nedir bu hazırlıklar?” diye sorunca ailesi “Recep ayı geldi ya, ondan” diye yanıtladılar. Bunun üzerine Ebu Bekir “bu ayı Ramazan’a benzetmeyin” dedi ve bu testileri kırdı. Fakat Ebu Bekir her ne kadar kendi ailesine oruç tutturmasa da tutanlara bir şey dememiştir.

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde ve bazı kaynaklarda Peygamberimizin bir sahabiye haram aylarda oruç tutmasını tavsiye ettiği ile ilgili bir hadis nakledilir. Bu haram aylar Receb’in de içinde bulunduğu Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Buradan hareketle bu dört ayda oruç tutulabileceği fakat bunun sadece Recep ayına mahsus bir durum olmadığı bilinmelidir.” (İbn Teymiye, Mecmûu Fetâvâ, Cem’ ve Tertîb: Abdurrahman b. Kasım ve oğlu Muhammed, Riyad, 1398 h. / 1978 m., cilt: 25, sayfa: 290-291)


Etiketler: