FETVALAR

SORU:

Ramazan ayı gelmeden bir iki gün önce oruç tutulmaması gerektiği doğru mudur?

Tarih: 25 Ağustos 2009

CEVAP:

Ebû Hureyre radıyallâhu anh’tan: Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ramazan ayını bir gün veya iki gün öncesinde oruçla karşılamayın. Ancak kişinin tutmayı alışkanlık haline getirdiği oruç o güne rastlarsa onu tutsun.” (Buhârî, Savm, 14, Müslim, Sıyâm, 21 (1082); Tirmizî, Sıyâm, 2)

Bu hadise dayanan Ömer b. Hattâb, Ali b. Ebi Tâlib, Ammâr, Huzeyfe ve Abdullah İbn Mes’ûd radıyallâhu anhum gibi bazı sahabiler ile Saîd b. Müseyyeb, Şa’bî, Nehaî, Hasan Basri gibi tabiiler ve İmam Şâfiî, Şa’ban ayının son 10 gününde oruç tutulmasını caiz görmemektedirler. Bunların dışında kalan âlimler ise bu günlerde oruç tutulmasını mekruh kabul etmektedirler.


Etiketler: