FETVALAR

SORU:

Müslümanın müslümanı şaka amaçlı korkutması ya da eşek şakası gibi durumları peygamber efendimiz yasaklamış mıdır? Bununla ilgili bir durum var mıdır?

Tarih: 21 Kasım 2009

CEVAP:

Hoşça vakit geçirme, insanları rahatlatma, gönül­lere ferahlık verme, dostluk ve muhabbeti geliştirme gibi yararları göz önüne alınarak esas itibariyle şakalaşma meşru sayılmıştır. Bununla birlikte, yalana dayanan, insanları inciten, alaycı, küçültücü, müstehcen, aşırı güldürücü ve ifrata kaçan şakalar günah ve haramdır. (Mustafa Çağrıcı, “Şaka”, İslam’da İnanç İbadet Ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, İlmî Müşavir Ve Redaktör: İbrahim Kâfi Dönmez, İstanbul, 1997, c: 4, s:183)

Konuyla ilgili birkaç hadis şöyledir:

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayete göre, o şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Resûlü sen bizimle şakalaşıyorsun olacak şey mi bu! Dedik. Bunun üzerine buyurdular ki: “Ben şakalaşırken bile ancak gerçekleri ve doğruları söylerim.” (Tirmizi, Birr, 57)

Enes b. Malik radıyallahu anh’den rivayete göre, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden binmek için bir binek hayvan istemişti de Resulullah: “Seni dişi devenin yavrusuna bindireceğim” demişti. Adam: Ey Allah’ın Resulü! Dişi devenin yavrusunu ben ne yapayım? Deyince Resulullah şöyle buyurdu: “Tüm develeri dişi develer doğurmuş değil midir? (Tirmizi, Birr, 57; Ebû Dâvûd, Edeb, 84)

Enes b. Mâlik radıyallahu anh’den rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle derdi: “Ey iki kulaklı.” (Tirmizi, Birr, 57; Ebû Dâvûd, Edeb, 84)

Müslümanları kırıcı veya korkutucu şakalar, kesici delici aletlerle, silahlarla şakalaşmak da haramdır. Nitekim bu, örfümüze “silahla şaka olmaz” şeklinde yerleşmiştir. Bununla ilgili hadisler de şöyledir:

Abdullah İbn Abbâs radıyallahu anh’den rivayete göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme.” (Tirmizi, Birr, 57)

Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz silâhını (ortaya çıkarıp) din kardeşine işaret etmesin. Çünkü o bilmez, belki şeytan silâhı elinden çıkarır da, bu yüzden cehennemin bir çukuruna yuvarlanır.”  (Buhârî, Fiten 7; Müslim, Birr 126 (2617)

Ebû Hureyre dedi ki:

Ebü’l-Kâsım sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bir kimse kardeşine bir demirle işaret ederse, elinden onu bırakıncaya kadar melekler ona lânet eder. Ana baba bir kardeşine olsa bile.” (Müslim, Birr 125 (2616)


Etiketler: