FETVALAR

SORU:

Muhafazakâr kesimin dernek, vakıf, parti vb. toplantılarının sonunda genellikle Asr Suresi okunur. Bunun dini bir gerekliliği var mı, yoksa gelenek haline gelmiş bir şey mi?

Tarih: 29 Mart 2011

CEVAP:

Toplantı sonlarında veya dostların, arkadaşların ayrılmaları esnasında Asr Surelerini okumaları dini bir gereklilik değildir. Fakat bazı hadis kitaplarında (Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat, Dâru’l-Harameyn, Kahire, 1415 h., c: 5, s: 215 hadis no: 5124; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, c: 10, s: 233) ashaptan iki kişinin karşılaştıkları za­man biri diğerine Asr Suresini okuma­dan ve ardından selam vermeden ayrıl­madıkları rivayet edildiği için bu, zamanla bir “gelenek” halini almıştır. Fakat nedense toplantılarda Asr Suresi okunduktan sonra genelde “el-Fatiha” denildiği için son okunan sure Asr değil, Fatiha Suresi olmaktadır!

www.fetva.net/yazili-fetvalar/her-duadan-sonra-el-fatiha-demenin-hukmu-nedir.html


Etiketler: