FETVALAR

SORU:

İnternette şöyle bir rivayet dolaşıyor: “Bir zaman gelecek. Benden bir hadis söylenince 'Resulullah böyle söylemez, hadisi bırak, Kur’an’a bak.' diyerek beni yalanlayanlar çıkacak.” Bu hadis sahih midir?

Tarih: 07 Şubat 2012

CEVAP:

Ebû Ya’lâ’nın tahriç ettiği ve Hz. Peygambere isnad edilen rivayet şöyledir:

“Bir zaman gelecek. Sizden birisine benden bir hadis söylenince o, oturduğu yere yaslanmış bir şekilde şöyle diyecek: ‘Resûlullah böyle bir şey söylemez. Hadisi bırak, bana Kur’an’dan delil getir.’” (Ebû Ya’lâ, Müsnedü Ebî Ya’lâ, c: 3. s: 346)

Bu rivayet, senedinde yer alan Yezid b. Ebân er-Rakkâşî adlı ravi sebebiyle zayıf kabul edilmiştir. (Bkz.: Heysemî, Mecmaü’z-Zevâid, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1988, c: 1,  s: 155)

Hadis ilmi açısından böyle  bir hadis delil olarak alınamaz.

www.fetva.net/yazili-fetvalar/zayif-hadisle-amel-edilir-mi.html

Sahih hadisler ise Peygamberimizin Kur’an’dan çıkardığı hükümlerdir. Onların hangi ayetlerden çıkarıldığını ancak bir uzmanlar heyeti bulabilir. Bu sebeple “Resûlullah böyle bir şey söylemez. Hadisi bırak; Kur’an’a bak” şeklindeki sözler kesinlikle yanlıştır. Peygamberimiz Kur’an’ı en iyi anlayan kişi o olduğuna göre bu işin uzmanı da odur. O, Kur’an’da zaten var olan; ama bizim kolaylıkla göremediğimiz şeyleri bizlere gösterir. Bu bakımdan bizler onun örnekliğine muhtacız. Dolayısıyla “Hadislere gerek yok, bize sadece Kur’an yeter.” demek, bu gerçeği inkâr etmekten başka hiçbir anlam taşımaz.

Bu konuda geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linkleri de tıklayınız:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/dini-anlama-ve-yasamada-sadece-kuran-ile-yetinmek-dogru-olur-mu.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/herkes-hikmete-ulasabilirse-peygamberlere-ne-gerek-vardi.html

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/hadisler-olmazsa-kurani-anlamak-mumkun-olmaz-mi.html


Etiketler: