FETVALAR

SORU:

"Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden hayırlıdır" diye bir hadis var mıdır? Varsa sahih midir?

Tarih: 11 Temmuz 2012

CEVAP:

Rivayet şöyledir:

نوم العالم خير من عبادة الجاهل

“Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden hayırlıdır.”

Bu söz Peygamber (sav)’e isnad edilen bir rivayet olarak hadis kitaplarında geçmediği gibi sahabe ve tabiin sözü şeklinde kelâm-ı kibâr da değildir.

Aliyyü’l-Kârî, bazı kaynaklarda geçen “Âlimin uykusu ibadettir” rivayetinin de bir aslı bulunmadığını söylemiştir. Bkz. Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdûa (el-Mevdûatu’l-Kübrâ), Thk: Muhammed Lütfi es-Sabbâğ, 2. Baskı, Beyrut, 1986, s: 359, hadis no: 567.


Etiketler: