FETVALAR

SORU:

“Her kim şarkıcı bir kadının yanında oturur ve ondan şarkı türkü dinlerse kıyamet gününde kulağına eritilmiş bakır dökülecektir.” diye bir hadis var mı? Varsa sahih mi?

Tarih: 19 Kasım 2012

CEVAP:

Bazı kaynaklarda bu rivayet şu şekilde geçmektedir:

من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنيه الآنك يوم القيامة

“Kim bir kadın şarkıcının yanında oturarak ondan şarkı dinlerse kulaklarına kıyamette bakır dökülecektir.” (İbnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’ân, c. 3,  s. 525).

Sahih hadis kaynaklarında yer almayan bu rivayet hadis âlimlerince “uydurma” olarak değerlendirilmiştir. Büyük muhaddislerden Ahmed b. Hanbel’in de bu rivayete “bâtıl” dediği kaydedilmiştir. (Bkz. İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, Beyrut, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1403, c. 2, s. 786)

Dolayısıyla aslı-astarı olmayan bu rivayete bakılarak kadın bir şarkıcıdan şarkı, türkü dinleyenlerin kulaklarına kıyamet günü bakır döküleceğini söylemek mümkün değildir.

www.fetva.net/yazili-fetvalar/kadin-sesi-haram-midir.html

İslam’da müziğin yeri, hangi durumlarda müzik yapma ve dinlemenin caiz olup olmayacağıyla ilgili geniş bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/islama-gore-muzik-ve-ilahi-icra-etme-ve-dinleme-caiz-midir.html


Etiketler: