FETVALAR

SORU:

Kadın sesi haram mıdır? Müslüman bir bayanın radyoda, televizyonda yayın yapmasının dinen hükmü nedir?

Tarih: 20 Ağustos 2009

CEVAP:

“Kadın sesi, ses olması hasebiyle haram değildir. Bu ko­nuda Kur’ân-ı Kerim’de açık ve kesin bir nass bulunmamak­tadır. Kadının, yabancı erkekle konuşurken sesini inceltmesi, kırıla döküle, edalı ve endamlı konuşması Ahzâb suresinin 32. âyet-i kerime­sinde yasak­lanmıştır. Bunun yasaklanışı ise bu sesin avret olduğundan değil, bu tür konuşmaların erkeklerde haram duygular uyandıracağı içindir.

Büyük hadis âlimlerinden İbn Hacer ve Aynî’nin görüşü şöyledir:

“Zinaya düşme tehlikesinin ol­maması (fitne) şartıyla, köle olmasalar da genç kızların şarkılarını dinle­mek caizdir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Câriyeteyn” hadisinde bunu engellememiş, aksine Hz. Ebubekir’in karşı çıkmasını en­gellemiştir.” (İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c: 5, s: 115; Aynî, Umdetü’l-Kârî, c: 5, s: 370.)

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/islamda-muzik.html


Etiketler: