FETVALAR

SORU:

Duada bazı kimseler ellerini açıyor bazı kimseler de ellerini birleştiriyorlar. Elleri bitiştirerek dua yapmanın bir kaynağı var mıdır? Yoksa sonradan uydurulan bir şey midir?

Tarih: 10 Ağustos 2009

CEVAP:

Tespit edebildiğimiz kadarıyla sağlam kaynaklarda Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in dua ederken ellerini kaldırdığı belirtilmekte; fakat avuçlarının ayrı mı, yoksa birleştirilmiş bir vaziyette mi olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Fakat hadis âlimlerinden Hafız el-Irâkî, Taberânî’nin Mu’cemu’l-Kebîr adlı eserinde, Abdullah b. Abbas’ın bir rivayetine yer verdiğini söylemektedir. Bu rivayette İbn Abbas, Resûlullâh’ın dua ederken ellerini birleştirdiğini söylemektedir. Ama Irâkî bunun zayıf bir rivayet olduğunu belirtir. (el-Irâkî, Tahrîcu Ehâdîsi’l-İhyâ, c: 1, s. 256)

Buna göre duada ellerin birleştirebilmesi ya da ayrılması konusunda bağlayıcı herhangi bir emrin olmadığı rahatlıkla söylenebilir.


Etiketler: