FETVALAR

SORU:

Fatiha'dan sonra veya duaların ardından kullandığımız “âmin” kelimesinin içeriği, öz anlamı nedir? Bazı kaynaklarda âminin Amen’den geldiği ve Amen’in eski bir Yahudi tanrısı olduğu belirtiliyor. Bunun bir aslı var mıdır? Fatiha'nın ardından âmin dememizin gerekçesi nedir?

Tarih: 04 Mayıs 2011

CEVAP:

Dualardan sonra “kabul buyur”, “icâbet eyle” anlamında kullanılmakta olan âmin (آمين) kelimesini söylemek sünnettir. Bu, bizzat Nebîmiz tarafından böyle yapılmış ve yapılması tavsiye edilmiştir. Konu ile ilgili hadisler şöyledir:

Ebû Hureyre radıyallâhu anh anlatıyor:

“Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “İmam âmin deyince siz de âmin deyin. Zira kimin âmini meleklerin âminine tevafuk ederse geçmiş günahları affedilir.” İbn Şihâb der ki: “Resûlullâh âmîn derdi.” (Buhârî, Ezân 112; Müslim, Salât 72, (410); Muvatta, Salât 44, (1, 87); Ebû Dâvûd, Salât 172; Tirmizî, Salât 185; Nesâî, İftitâh 34, 35; İbn Mâce İkâmet 14).

Buhârî’de diğer bir rivayette şöyle gelmiştir:

“Kârî (okuyucu) âmîn deyince siz de âmîn deyin. Zira melekler de “âmin” der. Kimin âmin’i meleklerin âmin’ine tevafuk ederse geçmiş günahları affedilir.” (Buhârî, Daavât, 63.)

Bazı kaynaklara bakarak bu kelimenin İsrailiyattan gelmiş olabileceğini kabul edenler acaba niçin aynı kaynaklarda geçen yukarıdaki bilgilere itibar etmezler?! Kelimenin kaynağından ziyade Arap dilinde ve Resûlullâh tarafından hangi anlamda kullanıldığının bir önemi yok mudur? Sadece Resûlullâh tarafından kullanılmış olması bile bir Müslüman için yeterli değil midir?

Amin kelimesinin kökenine ve anlamlarına dair geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linkte belirtilen kaynağa müracaat ediniz:

cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/3/C03001070.pdf

Benzer bir soru-cevap için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/amin-demenin-dini-dayanagi-nedir.html

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/sumer-kitabeleri-ve-dinler-arasindaki-iliskiyi-nasil-degerlendiriyorsunuz.html


Etiketler: