FETVALAR

SORU:

Bir ayette şöyle buyruluyor: “(Ya Rabbi!) Bu dünyada bize iyilik yaz, ahirette de…” (A’râf, 7/156). Ben bu ayetteki “yaz” ifadesini anlayamıyorum. Allah’ın bilgisi ve kader anlayışına göre ahiret henüz gelmemişken ve ölüm gelene kadar her an bizim dünyadaki tutumumuz iyi ya da kötü anlamda değişebileceğinden nasıl olur da Allah’a “bize ahirette iyilik yaz” diyebiliyoruz? Allah daha biz dünyada imtihanda iken ahiret için bize iyilik yazarsa ve bu yazdığı da değişmeyeceğine göre dünyadaki imtihanımız ne olur?

Tarih: 18 Temmuz 2018

CEVAP:

“Bu dünyada bize iyilik yaz, ahirette de…” (A’râf, 7/156) duasından bir sonuç elde edilebilmesi için bu dünyada Allah’ın emirlerine uygun bir hayat yaşanması gerekir. Ahirette iyilik yazılması, hayatının hesabını vererek cennetlikler arasına kaydolma isteğinden ibarettir.

Dua, çok önemlidir; kulun Allah’a olan ihtiyacını ortaya koyar. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“De ki: Duanız olmasa Rabbinizin yanında ne değeriniz olur?” (Furkân, 25/77)

Fakat kul, gereğini yapmazsa sadece dua ederek bir sonuç elde edemez! Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“İnsanın kendi çalışmasıyla olandan başkası kendine ait değildir.” (Necm, 53/39)

“İnsanlardan kimi der ki: ‘Rabbimiz! Bize ne vereceksen bu dünyada ver!’ Onun ahirette bir alacağı bir şey olmaz.  Onlardan kimi de der ki: ‘Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru!’ Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Allah hesabı çabuk görür.” (Bakara, 2/200-202)

Demek ki, insan çalışmadan bir şey elde edemez; duası bile kabul olmaz! Şu ayetler de bununla ilgilidir:

“Kim ilerisini/ahireti ister ve inanarak onun için gereği gibi çalışırsa işte onların çalışması teşekküre değer.” (İsrâ, 17/19)

“Kim dünyalık isterse ona ondan veririz. Kim ahiretlik isterse ona da ondan veririz. Biz görevini yapanları ödüllendireceğiz.” (Âl-i İmrân, 3/145)

Kişi gereğini yaptığı zaman Allah ona bu dünyada iyilik yazar. Eğer ömrünü bu şekilde geçirirse ahirette de iyilerin arasında yazar; yani cennete gideceklerin listesine kaydeder.


Etiketler: