FETVALAR

SORU:

Gusül gerektiren bir durumda iken diş doldurtan bir kimsenin ne yapması gerekir? Dolguları söktürmesi gerekir mi?

Tarih: 10 Ağustos 2009

CEVAP:

Hayır, gerekmez. Dolgularınızı söktürmek sizin için kolay değildir. Halbuki Allahu Teala abdest ve gusülü tarif ettiği ayette şöyle buyurmaktadır:

“Allah sizin için herhangi bir güçlük çıkarmak istemiyor.” (Maide, 5/6)

Başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır:

“(Allah) Din konusunda sizin üzerinize hiçbir zorluk yüklememiştir.” (Hacc, 22/78)

Ayrıca Şafii ve Maliki mezheplerinde ağız ve burnun içi bedenin dış kısmından değil, iç kısmından sayılır. Dolayısıyla gusül abdestinde ağız ve burnu yıkamak onlara göre farz değil sünnettir. Buna göre amel edebilirsiniz.


Etiketler: