FETVALAR

SORU:

Gusül abdesti aldıktan sonra tekrar namaz kılmak için abdest almak gerekli midir? Gusül abdesti ile namaz kılınabilir mi?

Tarih: 11 Mart 2010

CEVAP:

Abdest ve guslün tarif edildiği ayet şöyledir:

“Müminler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınıza meshedin ayaklarınızı da topuklarınıza kadar. Eğer cünüp iseniz yıkanın. Hasta veya yolculuk halinde olursanız ya da sizden biri abdest bozduğu yerden gelirse yahut kadınlarınızla birleşir de su kullanma imkanı bulamazsanız temiz bir yüzeye yönelip onunla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Allah, size güçlük çıkarmak istemez. Ama sizi arındırmak ve size olan nimetini tamamlamak ister. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz. (Mâide, 5/6)

Bu ayete göre cünüp olanlar ancak gusül abdesti almak sureti ile namaz kılabileceklerdir. Dolayısıyla bir kişi gusül abdesti aldıktan sonra abdesti bozucu herhangi bir sebep olmadığı müddetçe yeni bir namaz abdesti almaya gerek olmadan namaz kılabilir. Bu konuda gusül yeterlidir.

Âişe radıyallâhu anhâ’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem gusül alır, iki rekât (sünnet)i ve sabah namazını(n farzını) kılardı. Onun gusülden sonra (bir de) abdestini yenilediğini hatırlamıyorum.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 98)

Yine Âişe Validemizden şöyle rivayet edilmiştir:

“Resûlullâh gusülden sonra (ayrıca) abdest almazdı.” (Tirmizî, Tahâret, 79; Nesâî, Tahâret 160; İbn Mâce, Tahâret, 96; Ahmed b. Hanbel, 6/68, 192)

Bu hadisi rivayet ettikten sonra İmam Tirmizî: “Sahabe ve tabiin ilim adamlarından birçoğunun görüşü budur. Yani ‘Gusülden sonra abdest almak gerekmez’ derler” açıklamasını yapmıştır.

Abdullah İbn Ömer’den rivayet edildiğine göre, Resûlullâh’a gusül abdesti aldıktan sonra abdest almakla alakalı bir soru sorulunca O; “Hangi abdest gusül­den daha iyi olabilir ki!” buyurmuştur. (Hâkim, Müstedrek, Tahâret, hadis no: 103 (548).


Etiketler: