FETVALAR

SORU:

Meclis tarafından kabul edilen eğitimde 4+4+4 sisteminde ortaöğretimde seçmeli ders olarak getirilen Kur’an-ı Kerim dersleri tartışma yarattı. “Öğrenciler ders öncesi abdest alacak mı, kız öğrenciler başlarını kapatacak mı?” şeklindeki sorular tartışmanın odak noktası oldu. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Tarih: 04 Nisan 2012

CEVAP:

1. Kur’an-ı Kerim okumak, dinlemek veya ona dokunmak için abdest almaya gerek yoktur. Maide suresinin 6. ayetine ve Nebîmizin sahih hadislerine göre abdest, Kur’an okumak veya ona dokunmak için değil, namaz kılmak için şarttır. İlmihal kitaplarında yazan “Kur’an’a abdestsiz dokunulmaz, abdestsiz okunmaz.” hükmü zayıf hadislere dayanmaktadır ki bunlarla amel edilemez.

Sadece Kur’an’a değil, öğrencilere dağıtılması planlanan ve Kur’an ayetleri yüklenecek olan tablet, notebook, USB vb. ders araç-gereçlerine de öğrencilerin abdestsiz bir şekilde dokunmalarında dinen herhangi bir sakınca yoktur. Bu, zaruret gereği sadece öğrenciler için verilmiş bir hüküm olmayıp Kur’an okumak veya ona dokunmak isteyen Müslüman veya gayrimüslim herkes için geçerlidir.

Bununla ilgili geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/kuran-okumak-veya-ona-dokunmak-icin-abdestli-olmak-sart-midir.html

 

2. Kız öğrenciler, özel günlerinde (adetli oldukları günlerde) ister Arapçasından ister mealinden Kur’an okuyabilir, ona dokunabilir ve dua edebilirler.

 

3. Ergenlik çağına girmiş olan her Müslüman kızın kendisine dinen yabancı olan erkeklerin yanında başlarını örtmeleri dinin kesin bir emridir. Fakat başörtüsü, Kur’an okumanın bir şartı değildir. Dolayısıyla Kur’an dersinde kız öğrencilerin başörtüsü takmamaları, onların Kur’an okumalarına ve derse katılmalarına engel teşkil etmez.

 

Kur’an okunacağı zaman ne yapılması gerektiği ile alakalı olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Kur’an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl, 16/98)

Ayet mealinden de görüleceği gibi Kur’an okunacağı zaman şeytandan Allah’a sığınmaktan başka herhangi bir emir bulunmamaktadır.

Abdullah İbn Abbâs’tan rivâyete göre, bir defasında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, tuvaletten çıktıktan sonra kendisine yemek hazırlanmıştı. Oradakiler “sana abdest almak için su getirelim mi?” dediler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Ben ancak namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum.” (Tirmizi, Et’ime, 40; Ebû Dâvûd, Et’ime, 11)

Peygamberimiz, “Ben ancak namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum” sözüyle, Müminler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınıza mesh edin ayaklarınızı da topuklarınıza kadar…” (Maide, 5/6) âyet-i kerimesine işaret etmiş ve namaza kalkmanın dışında hiçbir iş için abdest almakla emrolunmadığını ifade buyurmuştur.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/abdestsiz-bir-sekilde-kuran-okumak-veya-ona-dokunmak-caiz-mi.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/kuran-i-kerim-okurken-basortusu-takmak-gerekir-mi.html


Etiketler: