FETVALAR

SORU:

Bir hadis-i şerifte Hazret-i Peygamber: “Hataları silecek, affa medâr olacak, dereceleri yükseltecek bir şey üzerine size delâlette bulunayım mı? Ashâb-ı kirâm: Evet ya Resûlellah, dediler. Buyurdu ki: Nefsin hoşlanmadığı şeylere rağmen tam abdest almak, mescitlere adımları çoğaltmak, namazdan sonra öbür namaza da intizar etmektir. İşte bunlar hudut boyunda düşmana karşı nöbet beklemek kadar sevaplıdır." Buyurmuştur. Hadiste yer alan "Nefsin hoşlanmadığı şeylere rağmen tam abdest almak" cümlesi bize neyi kastediyor? Mest kullanmak bu hadiste belirtilen sevabın kaybolmasına yol açar mı?

Tarih: 06 Temmuz 2009

CEVAP:

Bu ve bunun gibi hadislerde tam abdest almak Arapça “isbâğu’l-vudû” olarak ifade edilir. Bu ifade, kişinin abdestini tüm uzuvların hakkını vererek alması için kullanılır. İlgili hadiste “nefsin hoşlanmadığı şeylere rağmen tam abdest almak” ifadesinin, kişinin en zor şartlarda bile abdest uzuvlarını hakkını vererek yıkaması, abdestin sünnetlerine, müstehablarına dikkat etmesi olarak anlaşılması gerekir. Kişi özellikle kış mevsiminde dondurucu bir havada buz gibi bir su ile çarçabuk abdest almak ister. Çünkü böyle zor bir ortam nefsin hoşlanmayacağı bir ortamdır. Bu yüzden organlarını hakkıyla yıkamayabilir. İşte böyle bir ortamda bile abdestini, organlarının hakkını vererek yıkamak kişiyi hadiste belirtilen sevaba ulaştırır.

Mest kullanmak bu hadisteki sevaba engel değildir. Çünkü mest kullanmak Allah Teâlâ tarafından insanlara verilen bir kolaylıktır. Bu kolaylıktan Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem ve Ashabı her zaman yararlanmışlardır. Sevaba engel olsaydı onu en başta Resâlullâh kullanmaz ve Ashabına da kullandırmazdı.


Etiketler: