FETVALAR

SORU:

Abdest alırken ayakları yıkamadan önce diğer yıkadığımız abdest uzuvlarını kurulamak, sonra ayakları yıkamak abdestin sıhhatine bir halel getirir mi?

Tarih: 24 Aralık 2009

CEVAP:

Abdest organlarının peş peşe yıkanması demek olan müvâlât/vilâ Hanefi ve Şâfiî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ise farzdır. (Bkz: Vehbe ez-Zuhaylî, el-Fikhu’l-İslâmî ve Edilletuh, c: 1, s. 233-234) Yani bir organ yıkandıktan sonra başka bir şeyle uğraşmadan hemen diğer organı yıkamak veya mesh etmek gerekir.

Abdesti tarif eden Mâide sûresi 5. ayetten ve konuyla ilgili hadislerden hareketle bunun farz olduğu söylenemez. Fakat yine de başka bir işle uğraşmadan hemen diğer organa geçmek ve daha önce yıkanan organları kurulamayı en sona bırakmak gerekir.


Etiketler: