FETVALAR

SORU:

Hanefi mezhebine göre çoraba meshetmek uygun mudur?

Tarih: 04 Ağustos 2009

CEVAP:

Hanefi mezhebinde çoraba meshetmek için iki şart aranır:

1. Çorabın kendiliğinden ayaktan çıkmayacak kadar ayağa tutunması.

2. Derinin rengini gösterecek kadar şeffaf olmamasıdır.

Bugün erkeklerin giydiği çorapların tamamı bu tarife uyar. Kadınların sıfır çorap dedikleri, derilerinin rengini gösteren ince çoraplar ise buna uymaz. Hanefi mezhebi ile ilgili bütün fıkıh kitapları bunu yazar. Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslam İlmihali’nde konu şu şekilde ifade edilir:

“Ayakları topukları ile örten çizmeler, potinler, kendileri ile üç mil kadar yürünebilecek kadar kuvvetli kalın çoraplar ve konçlu aba terlikler mest hükmündedir. Binaenaleyh, bunlar üzerine de mesh yapılabilir.” [1]

Fıkıhta 1 mil 1895 metredir. 3 mil 5685 metre yapar.

Çorabın kalın olmasının anlamı, yukarıda belirttiğimiz gibi, şeffaf olmamasıdır. İbni Abidin, çorabın kalın olmasını, altını gösterecek kadar şeffaf olmaması diye açıklamıştır[2].

Çorap ile yürümek, onu ayakkabı gibi kullanmak değildir. Çorap hangi maksatla giyiliyorsa o mesafeyi o şekilde yürümek demektir. Bugünkü çorapların hepsi bu şekilde yürüyüşe dayanıklıdır.

Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemin çoraplarına meshettiği on sahabe tarafından rivayet edilmiştir. Ebu Hanife, önceleri, çoraba meshedilmesi için altına taban geçirilmesi gerektiği kanaatinde imiş. Çünkü o zaman ayakkabı gibi kullanılabilir. Daha sonra bu görüşünden vazgeçmiştir.

Sonuç olarak Hanefi mezhebinde çoraplara meshedilmesi yolunda fetva verilir [3].

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/ayakkabilara-veya-coraplara-nasil-mesh-edilir-bilgi-verir-misiniz.html 
——————————————————————————–
[1] Abdestin Sıhhatine Mani Olmayan Şeyler, 154. paragraf.
[2] İbni Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, İstanbul, 1984, c. 1, s. 269.
[3] Mahmud b. Mevdud el-Mavsılî, el-İhtiyâr, Beyrut, 1975, c.1, s. 25.


Etiketler: