FETVALAR

SORU:

Üzerinde resim bulunan elbise ile namaz kılmanın hükmü nedir?

Tarih: 20 Ağustos 2009

CEVAP:

Geleneğimizde canlı resimlerinin çizilmesi hoş karşılanmadığı için üzerinde canlı resmi bulunan bir elbise ile de namaz kılmak mekruh kabul edilmiş; ama yine de bu şekilde kılınanın namazın geçerli olduğu belirtilmiştir. Fakat resimli elbise ile namaz kılmayı yasaklayan herhangi bir ayet veya sahih bir hadis bulamadığımızı da belirtmemiz gerekir.

Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından el-Hidâye’de resimli elbise ile namaz kılma konusunda şu bilgiler yer almaktadır:

“Eğer kişi (namazda) içinde resimler bulunan bir elbiseyi giyerse üzerinde put taşıyan kimselere benzediği için bu mekruh olur. Fakat bu hal­lerin hepsinde kılınan namaz, sıhhat şartları eğer yerine getirilmiş ise sahihtir…” (el-Merğînânî, el-Hidâye, c: 1, s: 64)

Ömer Nasuhi Bilmen de İlmihal’inde konuyla ilgili olarak şunları yazmıştır:

“Üzerinde canlı resimleri bulunan bir elbise ile namaz kılınması ve canlıya ait bir resim üzerine secde edilmesi mekruhtur. Fakat böyle bir elbisenin üzerine başka bir elbise giyerlerse onunla namaz kılınmasında kerâhet yoktur. Bir de yere serili olup üzerinde böyle resimler bulunan bir serginin, resim bulunmayan kısmında namaz kılınması ve secde edilmesi mekruh değildir.” (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, “Namazların Mekruhları”, s: 212; 49. paragraf.)

Cevabın yayımlandığı yer için bkz: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Tarihi Boyunca O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s. 179-180.


Etiketler: