FETVALAR

SORU:

Suudilerin Vahhabi olduklarını duydum ve okudum. Vahhabi bir imamın arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz ise Kâbe’de nasıl namaz kılmamız gerekir?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

İnancında şirk olduğundan emin olunan kişinin arkasında namaz kılınmaz. İmamlık görevinde bulunan kişide esas olan, inancının sahih olmasıdır. Aksi sabit oluncaya kadar her imamın arkasında namaz kılınabilir. Onların arkasında namaz kılınmayacağını söyleyenler, bu iddialarına delil getirmelidirler. Çünkü İslam hukukunda var olan bir kaideye göre iddiada bulunan kişi delil getirmek zorundadır.[1] Delil getiremezse iftira etmiş sayılır.

Cevabın yayımlandığı yer için bkz: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Tarihi Boyunca O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016, s. 145-146.

[1] Beyyine (delil) müddaî (iddia sahibi) için ve yemin münkir (inkar eden kişi) üzerinedir. (Mecelle Madde 76)


Etiketler: