FETVALAR

SORU:

Bir iş yerinde işveren müsaade etmediği takdirde mesai saatinde namaz kılmak caiz olur mu?

Tarih: 20 Ağustos 2009

CEVAP:

Namaz kılmak Allah Teâlâ’nın emridir. Bu emrin yerine getirilmemesi O’na isyan sayılır. Allah’a isyan sayılacak hususlarda hiç kimseye boyun eğilmez. İşveren razı olmuyor diye namaz terk edilemez. Fakat böyle durumlarda namazların sadece farzları kılınır; sünnetlerle, nafilelerle meşgul olunmaz.[1]

Mesela öğle namazının veya ikindi namazının dört rekâtlık farzı kılınır ve selamdan sonra hemen işe dönülür. Daha da sıkışık bir durum halinde namazlar birleştirilebilir. Tesbih ve dua ile de meşgul olunmaz. Ancak ideal olan, işverenin çalışma şartlarını, ibadet ölçülerine göre düzenlemesidir.

Cevabın yayımlandığı yer için bkz: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Tarihi Boyunca O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016, s. 152-153.

[1] Bkz: İbn Âbidin, Hâşiyetü Reddi’l-Muhtar, Kahraman Yay., İstanbul, 1984, c: 6 s: 70, “Matlab Leyse li’l-Ecîri’l-Hâssı en Yusalliye’n-Nafilete.”


Etiketler: