FETVALAR

SORU:

Erzurum’da ezanların sonuna eklenen salâ caiz midir? Caizse neden diğer illerde yapılmıyor? Caiz değilse neden müftülük ve Diyanet buna ses çıkarmıyor?

Tarih: 13 Ocak 2012

CEVAP:

Her ezandan sonra ayrıca salâ okumak bidattir. Bid’at ise, Hz. Peygamber ve ashab-ı kiram dönemlerinde görülmeyip onunla amel edilmeyen, hatta bir benzeri olmayan ve İslam’dan olmadığı halde sonradan ortaya çıkan ve ibadet kabul edilen görüş ve amellere, sünnete aykırı davranışlara denilir. (M. Sait Şimşek, “Bid’at”, Şamil İslam Ansiklopedisi)

Dinde sonradan ortaya çıkan ve hakkında delil bulunmayan durumlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlardır.” (Müslim, Cuma, 43.)

“Sonradan ortaya çıkarılan her şey bid’attir.” (Nesâî, Îdeyn, 22; İbn Mace, Mukaddime, 7)

“Her bidat dalalettir, her dalalet de ateştedir.” (Müslim, Cuma, 43).

Diyanet’in bu işe neden müdahale etmediğini ise bizden değil, bizzat kendilerinden sorup öğrenmelisiniz.


Etiketler: