FETVALAR

SORU:

19 yaşındaki yeğenim imam hatipte okuyor. Abdestli olmadığım sürece benim yaptığım yemekleri yemiyor. Dinimizde böyle bir mecburiyet var mıdır?

Tarih: 04 Ağustos 2009

CEVAP:

Yemek yapmak veya yemek için abdestli olmak gerekmez. Dinimizde böyle bir şey yoktur. Abdullah İbn Abbâs’tan rivâyete göre, Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem tuvaletten çıktıktan sonra kendisine yemek hazırlanmıştı. Oradakiler “sana abdest suyu getirelim mi?” dediler. Bunun üzerine Resûlullâh şöyle buyurmuştur:

“(Hayır!) Ben ancak namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum.” (Tirmizî, Et’ime, 40; Ebû Dâvûd, Et’ime, 11)

NebÎmiz; “Ben ancak namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum” sözüyle, Müminler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınıza mesh edin ayaklarınızı da topuklarınıza kadar…” (Mâide, 5/6) âyet-i kerimesine işaret etmiş ve namaza kalkmanın dışında hiçbir iş için abdest almakla emrolunmadığını ifade buyurmuştur.


Etiketler: