FETVALAR

SORU:

Ramazan ve Kurban Bayramları aslında kaç gündür?

Tarih: 05 Ekim 2009

CEVAP:

Ramazan bayramı bir, kurban bayramı ise dört gündür. Bunun delili bu günlerde oruç tutulmasının yasak oluşudur. Konuyla ilgili hadisler şöyledir:

Ebu Ubeyd’den; demiştir ki: Ömer radıyallahu anh ile birlikte bayramda bulundum. Hutbeden önce namaz kıldırdı. Sonra (kalkıp) şöyle dedi:

“Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki günün orucunu nehyetti. Çün­kü kurban bayramı günü kurbanlarınızın etlerinden yiyeceğiniz gün­dür. Ramazan bayramı ise, oruçlarınıza son verişinizdir.” (Buhârî, Savm 66, Edahi 16; Müslim, Sıyam 138; Ebu Davud, Sıyam, 49; Tirmizî, Savm 37; Nesâî, İydeyn 1, 10; İbn Mâce, Sıyam 36; Muvatta, İydeyn 5; Ahmed b. Hanbel, 1/34, 40.)

Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh’dan; demiştir ki: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem iki günün orucundan men etmiştir: (Bunlar) ramazan ve kurban bayramı günleridir…” (Buhari, Savm 66; Müslim, Sıyâm 141; Ebu Davud, Sıyam, 49; Tirmizî, Savm 58; İbn Mâce, Sıyam 36)

Ramazan bayramında yasak olan oruç sadece bayramın birinci günüdür. Fakat kurban bayramının 4 günü de bu yasağa dâhildir.

Ümmü Hâni’nin azatlısı Ebu Mürre’den rivayet edil­diğine göre Abdullah b. Amr b. el-As’la birlikte Abdullah’ın babası Amr b. el-As’ın huzuruna girmiş. Amr b. el-As (r.a.) onlara yemek getirip:

Ye! Demiş. Abdullah:

Ben oruçluyum.

Amr: Ye, bugünler Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize oruç tutmamayı emre­dip, tutmayı men ettiği günlerdir. Râvi Mâlik dedi ki; O günler teşrik günleridir. (Ebu Davud, Sıyam, 50)

Teşrik günleri: Zilhicce ayının on bir, on iki ve on üçüncü günleri yani kurban bayramının iki, üç ve dördüncü günleridir.

Ukbe b. Amir radıyallahu anh’dan; demiştir ki; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; “Arefe, kurban bayramı ve teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme ve içme günleridir.” (Ebu Davud, Sıyam, 50; Tirmizî, Savm 58; Nesâî, Menâsik 195; Ahmed b. Hanbel, 4/152.)


Etiketler: