FETVALAR

SORU:

Peygamberimizin ilk eşi Hatice validemizin peygamberimizle evlenmeden önce çocuğu var mıydı?

Tarih: 20 Ağustos 2009

CEVAP:

Hz. Peygamber ile evlenmeden ön­ce iki evlilik yapan Hatice, ilk evliliğini Ebû Hâle Hind b. (Nebbâş b.) Zürâre et-Temîmî ile yaptı. Bu evlilikten, Resûl-i Ekrem’in şemailine dair rivayetiyle tanınan ve onun terbiyesinde yetişen Hind adlı oğlu doğ­du. Ebû Hâle’den bir de kızı olduğu söy­lenmektedir (İbn İshak, s. 229). Daha son­ra Atîk (Uteyyik) b. Abid (Âiz) el-Mahzûmî ile evlendi. Ondan da Hind (Ümmü Muhammed) adında bir kızı kaynaklarda kaydedilmektedir. (M. Yaşar Kandemir, “Hatice”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 16, s: 465)


Etiketler: