FETVALAR

SORU:

Türkçemizde ve günümüzde Müslümanların da özellikle çok kullandıkları “yaratmak” kelimesi var. Hayatın her alanında kullanılmaya başlandı. “Olay yaratmak, eser yaratmak, şiir yaratmak” vb. Bir insan bu kelimeyi hangi manada olursa olsun kullanabilir mi? Veya kullanabilirse hangi manalarda kullanabilir?

Tarih: 23 Aralık 2009

CEVAP:

İnsanlar bu kelimeyi yoktan var etme anlamında değil de var olana yeniden şekil verme manasında kullanırlarsa bir sakıncası olmaz. Zira Allah’tan başka hiçbir kimse yoktan var edemez. Her şeyin yaratıcısı O’dur. İnsanlar sadece var olanı keşfeder, icat eder ve yeni bir şekil verir. Olana şekil verme anlamında yaratma kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de İsa aleyhisselam için de kullanılmıştır. İlgili ayet şöyledir:

“(İsa) elçi olarak gelecek ve şöyle diyecektir: “Size Rabbinizin mucizesi ile geldim. Sizin için çamurdan bir kuş heykeli yaratacağım, sonra ona üfleyeceğim. O, Allah’ın izni ile bir kuş olacaktır. Doğuştan kör ve alaca hastalığına tutulmuş olanları iyileştireceğim. Allah’ın izni ile ölüleri dirilteceğim. Evlerinizde neler yediğinizi ve neleri biriktirdiğinizi size bildireceğim. Bu sizin için tam bir belge olacaktır; eğer inanacaksanız.”  (Âl-i İmran, 3/49)

Ayrıca Mu’minûn suresi 14. ayet ile Sâffât suresinin 125.  ayetlerinde “Allah yaratanların en güzelidir” ifadesi kullanılmıştır. Bu ayetlerde de “halk/yaratma” kelimesi, “olana yeni bir şekil verme” anlamında kullanılmıştır.


Etiketler: