FETVALAR

SORU:

Peygamberimize hiç mucize verilmiş midir? Hiç mucize verilmediğini söyleyenler var. Bir açıklama yapabilir misiniz?

Tarih: 28 Nisan 2010

CEVAP:

Elçilerin mucizeleri vardır. Mucize, bir şahsın Allah’ın elçisi ol­duğunun ispat belgesidir.

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi Kur­‘an-ı Ke­rim’dir. Kur’an ile tanışan herkes onu ge­tirenin elçi olması gerektiğini anlar. Çünkü o, in­sanın yazabile­ceği bir kitap değildir. Bu, tıpkı İsa aleyhisselâ­mın Allah’ın izniyle ölü­leri diriltmesi, kuş heykeli yapıp Allah’ın izniyle üfü­rünce canlı hale gelmesi; Salih aley­hisse­lâmın devesi gibi hiç bir insanın benzerini yapamayacağı bir muci­zedir. Ama o kuş uçup gider, dirilen kişi tekrar ölür ve deve kesilirse, bunlar ondan sonra ge­lenler için mucize olma özelliğini yitirmiş olur.

Kur’an-ı Kerim’in mucizeliği ise süreklidir. Onu dün­ya­nın neresinde, kim ne zaman okur ve manasını anlarsa onun bir mucize olduğunu ve onu geti­ren kişinin Allah’ın elçisi ol­ması gerek­tiğini kavrar. Al­lah Teâlâ, Kur’ân’ı koru­mayı bizzat üst­lendiği için onun mucizeliği kıya­mete kadar devam edecektir. Kur’an var oldukça Nebîmiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah’ın elçisi olduğuna inanma mecburi­yeti de var olacak ve yeni bir elçiye ihtiyaç kal­mayacaktır.

Lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/peygamberimizin-kurandan-baska-mucizesi-var-midir.html


Etiketler: