FETVALAR

SORU:

Peygamberimizin Kur’an’dan başka mucizesi olmadığını ayetlerden biliyoruz. Peki, mirac olayını nasıl değerlendirmeliyiz? Bu bir mucize mi değil mi?

Tarih: 09 Temmuz 2010

CEVAP:

Mirac yolculuğunun amacı insanlara mucize göstermek değildi. Allah Teâlâ bu yolculuğun amacını, kuluna yani peygamberimize bir takım ayetler göstermek olarak açıklamıştır. O şöyle buyurmuştur:

“Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa’ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.” (İsra, 17/1)

Bu yolculuk insan kapasitesini aştığı için olağanüstü bir olaydır fakat peygamberliği ispat nev’inden olan mucizelerden değildir.  Çünkü bu olaya sadece Nebîmiz şahit olmuştur. Hâlbuki mucizeler nebîliği ispat için insanların gözü önünde gösterilir. (Seyyid Şerif Cürcânî, Kitabu’t-Ta’rifât, y.y, t.y., s: 219)

Konu ile ilgili daha geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/isra-olayi-bir-mucize-midir.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/peygamberimize-diger-peygamberler-gibi-mucize-verilmis-midir.html


Etiketler: