FETVALAR

SORU:

Sigara içmenin hükmü nedir?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

İslam dini bedene, akla, mala, topluma ve dine zararlı olan her şeyi yasaklar. Sigarada bu özelliklerin tamamı bulunduğu için, sigara içmenin caiz olmadığını düşünmekteyiz.

1. Öncelikle sigara bedene zararlıdır. Beden, Allah’ın insana emanetidir. Onu en iyi şekilde muhafaza edip sahibine istediği şekilde teslim etmek gerekir. Mesela, bir kişinin, kendimin diye elini, ayağını vs. bedeninden herhangi bir organını kesmesi caiz olmadığı gibi, sigara içmek suretiyle kendisine zarar vermesi de caiz değildir. Sigaranın bedene kesin olarak zararlı olduğu artık tıp uzmanları tarafından kanıtlanmış ve bütün insanlığa ilan edilmiştir. Hatta dünyada kanser hastalığının %90’ının sigara yüzünden olduğu bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır.

2. Sigara mala zararlıdır. Çünkü içilecek sigaranın belli bir meblağ karşılığında satın alınması gerekir. Sigara için harcanan para zararlı bir şey için tüketilmiş olmaktadır. Bu, herkesin bildiği bir gerçektir. Üstelik sigara için para harcayan kişi bu parayı ailesinin yeme, içme gibi masraflarına harcanacak olan maldan harcamaktadır. Bir diğer husus ise her gün sigara için yapılan masraf biriktirilecek olursa daha ileride onunla büyük ölçüde hayırlı işler yapmak mümkündür. Mesela, bu şekilde biriktirilecek olursa birkaç sene sonra bir hac yolculuğu değerinde bir mal hasıl olur.

Mesela sigara için günde 10 lira harcayan bir kişiyi düşünelim. Bu kişinin aylık masrafı (30×10) 300 lira, yıllık masrafı ise (12×300) 3.600 lira olur. Her gün sigaraya ayrılan para sadece iki sene biriktirilecek olursa bu 7.200 lira gibi bir birikim demektir ki bu para ile bir kişi hacca gidebilir. Sadece bir sigara parası ile koskoca bir hac ibadeti!

3. Sigara topluma zararlıdır. Sigaranın dumanı atmosferi kirletme özelliğine sahip olduğundan onu içen kişi en başta eşi ve çocukları olmak üzere çevresinde bulunanlara, içinde yaşadığı topluma ve nihayet bütün dünyaya zarar vermektedir. Doktorların tespitlerine göre, sigara içen bir kişi ile bir evde 4 saat kalan sigara içmeyen bir kişi, 10 adet sigara içmiş gibi zehirlenebilmektedir.

Su ve hava, hayat için çok önemli maddelerdir. Suyu kirletmek yasak olduğu gibi havayı kirletmek de yasaktır.

Sigara içmenin caiz olmayacağına dair delil olarak şu ayet ve hadisler zikredilebilir:

1. “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın! Güzel davranın. Allah güzel davrananları sever.” (Bakara, 2/195)

2. “Yakınlarına, yoksullara ve yolda kalanlara hakkını ver; ama saçıp savurma. Saçıp savuranlar şeytanların yoldaşlarıdır. Şeytan, Rabbine karşı çok nankördür.” (İsrâ, 17/26-27)

Sigara içmenin malı saçıp savurma ve israf kapsamında olduğu herkesçe malumdur.

Sünnetten de şunları zikredebiliriz:

1. Nebîmiz şöyle buyurmuştur: “İslam’da ne zarara uğramak vardır ne de zarara uğratmak.” (İbn Mâce, Ahkâm, 17)

Sigara içen kişinin kendisi başta olmak üzere etrafında bulunanlara zararlı olduğu aşikardır.

2. Yine Nebîmiz şöyle buyurmuştur: “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa çevresine eziyet vermesin.” (Buhârî, Rikâk, 23, Nikâh, 80, Edeb, 31, 85; İbn Mâce, Edeb, 4; Ahmed b. Hanbel, 2/267)

Sigara içen kişinin sigara dumanı ile eşine, çocuklarına ve etrafında bulunanlara, namaz kılarken yanında duran cemaate eziyet vereceği açıktır.

3. “Kul, kıyamet gününde dört şeyden; yani ömrünü neye harcadığından, ilmini ne işte kullandığından, malını nereye harcadığından ve bedenini ne ile yıprattığından hesap vermeden onun iki ayağı yerinden kıpırdamaz.” (Tirmizî, Kıyâmet, 1)

Bu bilgi ve delillerden sonra sigara içmenin caiz olmadığını söylemek hiç de zor değildir.


Etiketler: